El cost físic de viure més anys

Els nord-americans cada cop viuen més anys, però ara és més probable que aquests anys afegits siguin de malaltia i invalidesa.

Un anàlisi de dades del govern dels Estats Units ha descobert que, mentre l’esperança de vida ha augmentat de manera constant durant la darrera dècada, la prevalença de malalties cardíaques, infarts, càncer i diabetis també ha crescut, i la invalidesa també ho ha fet.

Per exemple, el 1998 un 16 per cent dels homes d’entre 70 i 79 anys tenien un problema de mobilitat –això és, fallaven un de quatre tests físics que s’utilitzen habitualment–. El 2006, gairebé un 25 per cent en fallava almenys un.

Els autors escrivien a l’edició de gener de The Journal of Gerontology B que les persones no viuen més temps perquè tenen menys probabilitats de posar-se malalts, sinó perquè sobreviuen més temps amb les malalties.

Com a resultat, un home de 20 anys avui pot esperar viure aproximadament un any més que un home de 20 anys el 1998, però passarà 1.2 anys més amb una malaltia, i dos anys més essent incapaç de funcionar normalment.

L’autora principal, Eileen M. Crimmins, professora de gerontologia a la Universitat del Sud de Califòrnia, diu que tot i que hem tingut molt èxit en augmentar la llargada de la vida, això té un preu.

“Una vida més llarga és el que volem”, afirma. “Però haurem de pagar per això amb més tractaments per a malalties i adaptacions per a invalideses”.

Nicholas Bakalar per THE NEW YORK TIMES

2 comentaris

  • Xavi Iribarren

    05/02/2011 22:29

    Les persones que ara ténen més de 80 anys no portaven, als seus 20 anys, el ritme de vida que porta la joventut d’avui. Vull dir: que potser les generacions d’ara no viuran tant i potser tindran encara més problemes dels previstos en aquest article.

  • Jordi Ruiz Bazan

    18/01/2011 17:36

    I el negoci que comporta per les farmacèutiques? Més gent malalta durant més anys! Cronificar malalties és el negoci rodó.