Més àrees protegides a la Mediterrània

 

Entre un 4 i un 18% de les espècies marines conegudes habiten a aigües mediterrànies, malgrat que el nostre mar suposa una petita porció de tota la superfície oceànica mundial, el 0,8%. Davant aquesta excepcional biodiversitat, no hi ha suficient protecció. Tan sols un 1% de la superficie total del nostre mar està sota el paraigües d’alguna figura que garanteixi la seva conservació. Per això, un grup de científics de 6 països, entre ells investigadors del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) diuen que cal avaluar i ampliar les zones marines protegides.

La biodiversitat de les zones identificades, que apareixen en un estudi publicat a Current Biology, requereix protecció per diferents motius. Hi ha  regions de biodiversitat funcional, és a dir, en les que les espècies compleixen rols ecològics, bàsics per l’equilibri de tot l’ecosistema, com és el cas de Tunisia. A algunes zones d’Itàlia, França i Espanya es considera que l’activitat costera afecta l’equilibri de l’ecosistema. Al mar Adriàtic hi ha una gran concentració de peixos endèmics que cal protegir.  Al noroest africà, consideren necessària la protecció per la seva riquesa en espècies interessants des del punt de vista evolutiu.