Els nadons reconeixen els matisos de les veus des dels tres mesos

M.L.F.

 

Des de que neix, se sap que el nadó ja és sensible a la veu de la mare. Ara, investigadors del King College de Londres, han pogut veure que als tres mesos ja és sensible als matisos de les veus i a la seva càrrega emocional i que el cervell dels menuts és més madur del que fins ara es creia.

 

“El còrtex temporal de l’infant és molt més madur del que pensàvem fins ara”, explica Evelyne Mercure, investigadora del centre. I de fet, en els nadons el grau de desenvolupament d’aquesta zona bàsica per a la socialització és ja molt similar a les dels adults. “Les àrees especialitzades del cervell existeixen des de molt aviat. Provablement, com que la veu humana és un element social tan important per a ells, el cervell desenvolupa prematurament aquests sistemes”, afegeix. Es tracta del primer pas cap al desenvolupament de les interaccions socials.

 

Per a saber-ho, els científics han observat el cervell dels nadons entre tres i set mesos amb tècniques de ressonància magnètica. Quan escoltaven sons humans neutrals, com estornuts o badalls, han pogut observar que aquesta zona s’activa. La seva activació era encara més gran davant el llenguatge, quan havien de processar vocals. En el seu cervell, en l’àrea encarregada de processar les emocions, la resposta encara va ser més gran davant els mateixos sons pronunciats amb veu de trista.

 

Es creu que anomalies en el desenvolupament d’aquesta zona del cervell podrien estar relacionades amb desordres neuro-psicològics com l’autisme o l’esquizofrènia, en els que hi ha problemes de comunicació social i amb l’entorn. “Continuem la nostra recerca per a conèixer millor aquesta àrea del cervell i per a entendre com apareixen les diferències en el desenvolupament i si la seva observació poden servir per a identificar quins nadons poden patir algun d’aquests desordres per, aleshores, poder utilitzar intervencions concretes i mesurar la seva efectivitat”, conclou Declan Murphy, també del King’s College de Londres. Els resultats de la recerca es publiquen en el darrer número de Current Biology. —