Arxiu del dilluns, 7/01/2013

Ocupació creixent

dilluns, 7/01/2013

manhattan-then-and-now.jpg La majoria de nosaltres gairebé mai hem vist paisatges completament salvatges. I si ho hem fet ha resultat una ocasió excepcional i, segurament, fora d’Europa. Per lluny que marxis, sempre hi ha una carretera, una línia elèctrica, un poblet o camp conreat en algun indret a la vista. Els humans hem tingut un important impacte en el planeta, i segurament és més gran del que imaginem.

Però a mida que augmenta la població, la demanda de terreny per edificar, per conrear, per explotar i per transportar augmenta més i més. La pregunta és, ens en queda gaire per ocupar?  En això hi ha diferents estimacions i moltes vegades depèn de la manera com es facin els càlculs, però recentment ha sortit una estimació segon la qual ja hem ocupat la meitat de la terra ferma lliure de gel del planeta.

En realitat, més que les xifres absolutes, el que interessa son les tendències. I malgrat que  afirmem ser éssers presumptament  racionals, el que fem és consumir tot el que ens calgui sense pensar ni un moment en afluixar el ritme. I, a sobre, ho fem de manera poc eficient. De moment, prop de la meitat dels terrenys que hem fet servir per l’agricultura han perdut bona part del seu rendiment o estan prou degradats com per que no es pugin aprofitar. Si recordem que només un 20 % del terreny és aprofitable per als conreus, potser tenim un problema a l’horitzó.

També val la pena tenir present que tot i que la meitat de la terra ferma del planeta encara no la fem servir, gairebé un 20 % són deserts, alta muntanya i indrets als que difícilment els traurem rendiment.

De manera que ens estem quedant sense gaire espai per seguir conreant, transformant i explotant. I malgrat tot, la població continua un ritme de creixement important. Hi ha qui pensa que no passa res perquè les millores tècniques resoldran el problema. Jo diria que aquesta visió és una mica massa optimista i sospito que els que van més encertats són els que opinen que potser si que ens en sortirem els països més desenvolupats, però els països pobres ho tenen molt fumut en un futur no gaire llunyà.

Les xifres es poden discutir perquè no es fàcil fer aquesta mena d’estimacions i els marges d’error són importants. També cal veure com es decideix la manera de classificar el terreny. Hi ha qui considera malaguanyats els terrenys afectats per la contaminació i el percentatge de terreny “humanitzat” encara augmenta més. Però sigui quina sigui la xifra exacta, no hi ha gaire temps per entretenir-nos sense fer res.