Arxiu del dijous, 7/03/2013

Com dormen els insectes?

dijous, 7/03/2013

800px-Drosophila.jpg Tots necessitem dormir. Encara no entenem gaire el motiu, però no hi ha cap dubte sobre la importància del fet de dormir. No és només per descansar i reposar energies ja que podem descansar sense dormir i també necessitem dormir encara que no estiguem cansats. El funcionament del nostre cervell requereix que cada dia, durant un bon grapat d’hores es dediqui a fer feines de manteniment intern i es desconnecti de l’exterior.

Sabem que és imprescindible ja que un dels primers efectes de la falta de son és una dificultat per seguir mantenint el rendiment normal del cervell. L’atenció, la memòria i moltes capacitats que donem per fetes es ressenten molt de l’insomni. D’altra banda, èpoques amb molts estímuls demanen més estona de dormir, de manera que s’ha proposat que una de les funcions del dormir seria la d’anar filtrant i fixant els records en la memòria.

Dormir ho fem tots els mamífers, les aus, i els vertebrats en general. Però la cosa ja està menys clara quan parlem d’altres animals. Els insectes dormen?

Doncs sembla que si, encara que no hem de cometre l’error de pensar literalment en la nostra manera de dormir. En realitat és difícil esbrinar si un animal està quiet amb els ulls tancats o està dormint. Doncs en un insecte, que ni tan sols tanquen els ulls, la dificultat és encara més gran. Però hi ha dades que indiquen que efectivament dormen a la seva manera.

En mosques del vinagre, la famosa Drosophila melanogaster, s’ha vist que periòdicament presenten unes estones en les que queden quietes i aparentment indiferents a estímuls exteriors. Al menys a estímuls suaus, igual que passa amb els humans. Una mosca normal gaudeix d’aturades d’aproximadament una hora de son que al final sumen més de deu hores diàries dormint. L’interessant és que això pot dependre del grau d’activitat social de les mosques. Si es deixa mosques aïllades, sense interaccionar amb altres, els períodes de dormir s’escurcen notablement, cosa que encaixaria amb la idea que dormir es necessari per fixar la memòria de les activitats fetes durant el dia.

També s’han identificat diferents gens que regulen el ritme de dormir de les mosques. Així, mutacions en un gen anomenat insomniac fan que les mosques dormin molta menys estona i en menys ocasions. Amb això s’ha pogut estudiar alguns dels mecanismes neuronals que regulen el dormir i s’ha vist coses com que la dopamina hi està implicada o que hi participa la degradació de determinats grups de proteïnes de les neurones.

Un altre insecte que també sabem que dorm son algunes formigues. En aquest cas els estudis es van fer amb la formiga roja del foc Solenopsis invicta. En aquest cas, cada casta dins el formiguer presenta uns patrons de son particulars, i el més interessant és el de les reines. Quan es posen a dormir les obreres es situen al sostre de les cambres del formiguer o al costat de les parets. Les reines, en canvi, prefereixen agrupar-se i dormir plegades.

Mentre dormen també es mostren insensibles a molts estímuls externs i les antenes es relaxen i pengen. Per uns animals que es comuniquen en gran part enviant-se senyals amb les antenes això deu ser com el fet de tancar els ulls per nosaltres. Més interessant és que en determinats períodes del dormir les antenes comencen a mostrar moviments esporàdics que s’han batejat com la fase RAM del seu son per Rapid Antennal Movement. Un nom equivalent al nostre son REM, per Rapid Eye Movement.

La durada de les dormides també varia entre reines i obreres. Les reines fan unes 90 dormides diàries de sis minuts, mentre que les obreres en fan unes 250 però només d’un minutet. Si mirem el total veiem que, com sempre, la reialesa dorm més i millor que els obrers.

Tot plegat indica que el fet de dormir és una part essencial de l’estructura biològica de qualsevol sistema nerviós. Però, a més, això del son RAM té la seva gràcia. En la nostra etapa de son REM és quan somiem. Somiaran també els insectes durant el seu breu son RAM? O potser només són moviments que no tenen cap relació amb el fet de dormir? I ja posats, si somiessin, com deu ser un somni d’una formiga?