Un parell de gens per fer un mascle

X Y.jpg L’inici de la vida, al menys en els mamífers, és femení. Els embrions, per defecte donen lloc a femelles i que l’organisme es desenvolupi com un mascle només depèn de les concentracions de diferents hormones presents al medi. Ja sabem que el sexe el determinarà la combinació de cromosomes sexuals. Si hi ha dos cromosomes X serà una femella, però si la combinació és un X i un Y, el que tindrem és un mascle.

El que passa és que el cromosoma Y és molt petit. Quasi irrellevant. I de la informació que té, n’hi ha ben poca d’útil. Fa temps se sap que la clau està en un gen particular anomenar Sry que està situat en aquest cromosoma. La proteïna que fabrica actua sobre un grup de cèl·lules de l’embrió que, sense interferències es transformarien en ovaris però que per efecte del Sry es transformen en testicles. A partir d’aquí, els testicles faran hormones masculines i l’organisme creixerà com un mascle.

La qüestió era si hi havia més coses al cromosoma Y que resultessin necessàries per “construir” un mascle viable. Doncs sembla que gairebé res. Acaben de publicar un estudi on han trobat que a la pràctica, a més del Sry només hi ha un altre gen que resulta necessari. És a dir, que per fer un mascle viable, n’hi ha prou amb un únic parell de gens que marquin la diferencia.

El segon gen s’anomena Eif2s3y i fa falta per una de les funcions que les femelles no necessiten per res: Fabricar espermatozoides.

En realitat els experiments els feien amb fecundació in vitro ja que al final, les cèl·lules estan dissenyades per funcionar amb un nombre determinat de gens i cromosomes. Per la via “natural”, els ratolins que només tenien dos dels gens de tot el cromosoma Y eren estèrils. Ara bé, si agafaven cèl·lules d’aquests ratolins i les feien servir per fecundar in vitro, s’aconseguien cries viables, sanes i fèrtils.

Potser tampoc és tan sorprenent adonar-se que els mascles són poc més que un sistema auxiliar en la reproducció. Hi ha moltes espècies que es reprodueixen per mecanismes asexuals i no tenen problemes. Els inicis de la vida a la Terra eren estrictament asexuals. Cèl·lules que simplement es dividien per donar lloc a descendents genèticament idèntics. Segurament aviat es va fer evident els avantatges de barrejar i recombinar el material genètic. Això genera molta variabilitat en els descendents i per tant li atorga a l’espècie una gran capacitat d’adaptar-se a diferents ambients i anar millorant les esperances de sobreviure.

En organismes pluricel·lulars el raonament és similar. És més senzill reproduir-se asexualment, per partenogènesi, però evolutivament és molt desavantatjós. És molt millor barrejar dos cèl·lules germinals provinents d’organismes diferents per garantir que a cada generació hi haurà organismes diferents. I com que ja és prou complicat tot plegat, el millor és agafar el gènere principal per l’espècie, l’encarregat de la reproducció, és a dir el femení i en alguns organismes modificar-los lleugerament perquè passin a ser el complementari. La natura ho ha aconseguit afegint només dos gens que transformen una femella en un mascle. Incapaç de tenir descendents, però útil per atorgar variabilitat genètica a les cries generades per les femelles.

6 comentaris

 • Daniel

  26/11/2013 15:14

  Durrel: Ei! Que la natura ha tingut uns tres mil milions d’anys per anar fent proves i nosaltres només en portem uns tres mil mirant d’entendre-la! tampoc ens hem de treure mèrits! :-D

 • Durrell

  26/11/2013 14:42

  És pasmant això de la natura… La inteligència humana no és res en comparació.

 • Daniel

  26/11/2013 12:37

  Carquinyol. Som material accesori… evolutivament parlant, és clar!

  tramuntaire. Tens raó. Els que només tenen dos gens els falta tot el cromosoma Y. Aleshores dels descendents (que poden ser mascles o femelles) només son fertils les femelles que no tenen cap problema relacionat amb el Y.

  Joan. ??? Les diferencies entre mascles i femelles son induides només per aquests dos gens.

 • Joan Codina

  26/11/2013 11:33

  Llavors les diferències serien per absència de material???

 • tramuntaire

  26/11/2013 10:56

  Hi ha una cosa que no entès: si els ratolins mascle que només tenen dos gens al cromosoma Y són infèrtils, per què quan es reprodueixen in vitro donen descendència fèrtil?

 • Carquinyol

  26/11/2013 9:03

  Si és que en el fons quan diuen que els homes som simples tenen més raó que un sant !