Arxiu del dimecres, 2/04/2014

Aliments orgànics i càncer

dimecres, 2/04/2014

fresh-veggies-1304490-m.jpg Una afirmació que sovint fem els científics i que acostuma a fer ràbia és que hi ha coses que no son opinables. Potser perquè vivim en una època on s’imposa el relativisme en tot i sembla que tots els punts de vista mereixen el mateix respecte i consideració. Personalment em sembla que potser ens passem de frenada i hi ha idees i conceptes que no em mereixen gaire respecte, però això és un altre tema. El cas és que en ciència, les opinions estan bé però només si estan recolzades per dades. Podem opinar sobre com interpretem la realitat, però no sobre com és aquesta.

La salut i l’alimentació són aspectes on aquests temes prenen molta rellevància i on s’acostuma a fer poc cas de les dades i molt de les opinions. Però per opinar, de  nou, cal tenir dades, i com més millor. Acaben de publicar un estudi on avaluaven com es modifica el risc de patir càncer pel fet de menjar aliments orgànics o no. I les dades són interessants.

L’estudi sembla prou complert ja que han seguit a més de sis-centes mil dones angleses durant més de nou anys. Les han separat en tres grups segons si menjaven aliments orgànics mai, ocasionalment, o sovint/sempre. I passats els nou anys han mirat quants cassos de càncer havien aparegut en cada grup.

El que passa és que càncer és una paraula molt general. Hi ha molts tipus de càncer diferents que poden ser sensibles o no als antioxidants, les vitamines, els pesticides o el que sigui que diferencia els aliments orgànics dels tradicionals. Per tant, han avaluat per separat diferents tipus de càncer, incloent el de mama, pàncrees, pulmó, ovari, endometri, el mieloma, la leucèmia, el de cervell, el d’esòfag, el de bufeta, el melanoma, i així fins a setze.

També calia fer correccions segons si eren fumadores o no, quanta quantitat de fibra menjaven, l’estatus socioeconòmic, els tractaments hormonals, el pes corporal, el consum d’alcohol, el fet de tenir fills i a quina edat… tots factors que ja sabem que tenen alguna influencia en el risc de patir càncer. Tot plegat un bon recordatori de com de complexos arriben a ser aquests estudis.

I la conclusió és que… menjar aliments orgànics no representa cap diferència. Però amb algun matís.

La teoria és que en aliments normals, podrtien quedar més restes de pesticides o de productes potencialment cancerígens. Els nivells que presenten estan dins del que es consideren marges de seguretat, però aquests marges poden estar errats i sempre cal anar revisant-los. Però el cas és que sembla que per aquesta banda no cal patir. D’altra banda, es diu que els aliments orgànics mantenen més propietats saludables. Més vitamines, més antioxidants i altres elements que haurien d’ajudar a prevenir el càncer. El tema és discutible perquè en mesurar-ho no es troben tantes diferències en això, però en tot cas, sembla que els seus efectes són indetectables.

Només hi ha dues excepcions on les estadístiques sí que troben alguna petita diferencia. El consum habitual d’aliments orgànics semblava disminuir un tipus de càncer anomenat limfoma no-Hodgkin (per diferenciar-lo del limfoma de Hodgkin), i d’altra banda, també semblava augmentar el risc de càncer de mama.

Això pot semblar desconcertant. Estem disposats a acceptar que el menjar orgànic disminueix el risc de càncer, al menys d’algun tipus de càncer. Però que l’augmenti? El cas és que segurament hi ha una explicació simple. Ja dèiem que cal tenir en compte molts factors que modulen el risc més enllà de com han conreat els aliments. Amb unes diferències tant petites com les que han trobat, el més probable és que algun factor hagi passat per alt. Si les diferències fossin molt marcades, podríem començar a suggerir menjar o no menjar aliments orgànics per lluitar contra el càncer, però no és el cas. Per descomptat s’haurà de seguir estudiant. El limfoma no-Hodgkin inclou diferents formes de limfoma. Potser alguna d’elles sigui especialment sensible als pesticides residuals o als antioxidants dels aliments orgànics. Potser, però de nou, no hem d’opinar sinó que el que cal són més dades.

Això indica que els aliments orgànics no s’han de valorar? De cap manera. Hi ha un grapat de motius per consumir-los. Si són de proximitat quasi segur que tindran millor sabor, que hauran tingut menys impacte sobre el medi ambient i que socialment seran més justos. Però que una cosa sigui bona no vol dir que sigui bona per tot. En el tema del càncer, simplement no modifiquen el risc de patir-lo. Per disminuir aquest risc les dades (altre cop les dades) indiquen clarament que la dieta és important i que ha de ser variada i amb un bon contingut de vegetals i de fibra. Que siguin orgànics o no ja no sembla tan important.