Arxiu del dijous, 8/05/2014

Planters marcians

dijous, 8/05/2014

mpx-mars-concept.jpg Si realment pretenem anar a colonitzar Mart algun dia, hi ha algunes preguntes que cal respondre aviat. Algunes són de tipus pràctic relacionades amb la tecnologia necessària per anar i instal·lar-se. Són qüestions molt tècniques i complexes, però també n’hi ha de més senzilles. I una de molt important és: podem plantar vegetals a Mart?

La vida a la Terra es fonamenta en els vegetals. Ells aprofiten l’energia del Sol per fabricar la matèria orgànica. Ells fabriquen oxigen i mantenen l’atmosfera amb la concentració de gasos que ens va bé. Ells fixen el terra i eviten l’erosió. Ells són la base del menjar, de l’aire i de bona part de l’energia que consumim. Un indret on els vegetals no poden créixer, és un mal indret per anar a instal·lar-nos.

De moment ja tenim algunes probes interessants. En un experiment fet al nostre planeta es va mirar de conrear diferents plantes en terrenys de Mart i de la Lluna. No eren terrenys reals sinó simulacions de les regolites que hi ha allà. Les regolites no són terra en sentit estricte sinó una barreja polvoritzada de sorra, pedres i altres materials sense consolidar. Els que van fer servir eren fetes a partir de materials de Hawaii o de Arizona i modificats per que continguessin les mateixes proporcions químiques que els de Mart o la Lluna. Quan hi van afegir aigua es va veure que al terreny marcià no hi ha massa problemes per aconseguir que els vegetals facin la seva vida. En canvi, al terreny lunar no hi ha manera.

La primera diferència important era la retenció de l’aigua, que al sòl marcià és eficient, però que la regolita lunar deixa escapar. I l’altra problema a la Lluna és que és terreny és massa àcid i conté massa productes tòxics com l’alumini. Tot es podria resoldre, però complica molt les coses. En canvi a terreny marcià hi van créixer tomàquets o pastanagues sense massa problemes.

Però només amb el terreny no n’hi ha prou. Altres factors també són importants. La gravetat és rellevant, la radiació que reben, la temperatura, el grau de llum que arriba. I per moltes simulacions que fem, abans o després tocarà provar-ho in situ.

Doncs potser serà aviat. Ja hi ha una proposta per enviar un planter amb la propera expedició a Mart d’un robot similar al Curiosity, que es pensa llançar l’any 2020. No es tracta de plantar un hortet sinó de veure com afecta a les plantes la gravetat més baixa que la de la Terra i la radiació, molt més elevada. Al final de l’experiment, d’un parell de setmanes, també es mirarà l’efecte de les temperatures. Tampoc seran tomàquets o enciams sinó la planta preferida dels biòlegs per fer experiments. L’Arabidopsis thaliana.

Però el mateix plantejament genera un problema que també cal resoldre. Volem deixar anar organismes terrestres a Mart? I si al final sí que hi hagués vida marciana? Encara que fos microscòpica, potser estaríem contaminant amb organismes terrestre un terreny que caldria respectar! Per interessos científics. Tot el que podem aprendre de la vida marciana! Per interessos pràctics. Qui sap quin profit en podríem obtenir d’aquells hipotètics organismes! Per motius ètics. Podem eliminar la vida d’un altre planeta per instal·lar la que a nosaltres ens interessa?

De moment l’experiment que volen fer, serà en un compartiment tancat, de manera que les plantes creixeran i moriran a Mart, però sense sortir de la capsa on les instal·lem. Cal dir que això és una mica il·lusori. D’aquí a, posem dos segles, la capsa seguirà estanca? Segurament no, i els bacteris que contingui s’hauran escampat per Mart en el cas que puguin sobreviure.

Ara bé, per moltes voltes que li donem, si volem instal·lar-nos, caldrà fer-ho amb totes les conseqüències. De manera que abans o després caldrà establir una directiva al respecte (una versió senzilla de la “Primera directiva“)i fer el pas amb totes les conseqüències.