Arxiu del dimecres, 21/05/2014

Per sobre de la genètica

dimecres, 21/05/2014

cover-epigenetics-methylation.jpg M’ha fet gràcia veure que a finals de l’any 2013, el termcat va incorporar el terme “epigenètica” a la llengua catalana. La definició és: “Branca de la genètica que estudia els canvis hereditaris d’expressió gènica que no comporten una modificació en la seqüència del DNA.” I, a més de ser una de les branques de la ciència que està oferint resultats més espectaculars, és un recordatori que, en ciència, cada vegada que ens pensem que ja tenim una cosa clara, no triguem gens a descobrir que, en realitat, era molt més embolicada del que ens pensàvem.

L’any 1953, Watson i Crick van proposar el model de doble hèlix del DNA. Aquell va ser un dels grans moments de la genètica, però la història ja feia molts anys que durava i havia de seguir molts més. Feia temps que havíem establert que la informació genètica, les instruccions sobre quines proteïnes han de fabricar les nostres cèl·lules, estava codificada en el DNA. La doble hèlix no deixa de ser una llarga cadena de quatre simples molècules unides una darrera de l’altra. Igual que una novel·la només és una llarga seqüència de 26 lletres encadenades una darrera l’altra i el que determina el sentit és l’ordre concret en que les lletres s’han disposat.

Descobrir això va ser fantàstic ja que simplement “llegint“ l’ordre en que les quatre molècules (que simbolitzem amb les famoses A, T, C i G) podíem saber quina proteïna fabricaria i quines diferencies hi havia entre unes cèl·lules i altres, entre unes persones i altres, entre unes espècies i altres. La seqüència ho era tot. Per això ens les prometíem molt felices quan es va decidir seqüenciar el genoma humà. No anem mirant un gen o un altre, sinó que ens gastem una pasta i els seqüenciem tots.

Però, ai! La natura és complexa i de seguida va ser evident que la seqüència només era un primer nivell de complexitat. N’hi havia altres que eren igualment importants i que tot  just ara anem descobrint. Són tots els sistemes de control dels gens que estan per sobre de la simple seqüència. Com que estan per sobre, els anomenem mecanismes “epigenètics”.

A mi em recorden uns llibres infantils on podies anar triant al final de cada capítol el que volies que passés. Segons la tria, continuaves per la pagina 25 o per la 32 i la història agafava una línia diferent. Doncs amb el DNA pot passar el mateix. S’hi poden enganxar determinades molècules que faran que uns gens funcionin o es mantinguin inactius. Aquestes marques poden ser coses com grups metil al DNA o grups acetil a les proteïnes que l’empaqueten. La seqüència del DNA pot ser idèntica, però si les marques que tingui són diferents, el resultat final serà diferent.

Això explica que bessons idèntics puguin presentar diferències importants en algunes coses. Simplement el seu DNA s’ha metilat de manera diferent i la seva informació genètica (idèntica) es fa servir de manera diferent.

Alguns canvis poden ser molt marcats. En les dones, que tenen dos cromosomes X, cada cèl·lula només en fa servir un. En mamífers com nosaltres, la tria de quin dels dos s’inactiva es fa a l’atzar. Això vol dir que unes cèl·lules faran servir els gens d’un cromosoma X i altres cèl·lules faran servir els de l’altre. Saber la seqüència exacta del DNA no ens diu quins gens funcionaran i quins no.

Els gens també poden saltar d’una banda a l’altra. De vegades pensem que només és una informació abstracta, però el DNA és una molècula física, que es pot tallar, desplaçar i enganxar de nou. Que un gen estigui al costat d’un o d’un altre pot fer que funcioni més o menys. I els mecanismes que regulen tot això són tant decisiu en el futur de la cèl·lula com la seqüència inicial.

La seqüència del DNA és el nostre particular llibre de la vida. Però els mecanismes epigenètics són els que decideixen per quin ordre el llegim, quins capítols ens saltem, quins textos estan subratllats i en negreta i quins es desordenen fins esdevenir incomprensibles.

I el millor de tot és que no podem descartar que quan entenguem del tot l’epigenètica… aparegui algun altre sistema de control que encara ni imaginem.