Arxiu del dimarts , 16/02/2016

Ones gravitacionals? o gravitatòries?

dimarts , 16/02/2016

Ones gravitacionals? o ones gravitatòries? La pregunta és evident i les discussions poden ser intenses, com passa sempre en temes d’etimologia. A més, gairebé mai es demana la opinió als etimòlegs, que són els que haurien de donar una mica de llum sobre el tema. Però quan es tracta de temes especialitzats, com ara els termes científics, no han de ser només ells, sinó que cal el treball conjunt amb els entesos en el tema.

Fins fa poc, això hauria necessitat de cert temps per estudiar propostes, analitzar coherències, comparar amb altres idiomes i arribar a un consens. Però els temps canvien i ara s’imposa la immediatesa. No se el que decidiran els entesos, però de moment vaig aprofitar Twitter per llançar la pregunta i de seguida vaig tenir enllaços (en anglès, és clar) que precisaven la diferència entre gravity waves i gravitational waves. Falta veure si aquests matisos també s’aplicaran en català o castellà.

En tot cas, si mirem al diccionari trobem que gravitacional és “Relatiu o pertanyent a la gravitació”. I que gravitatori – òria, remet a “gravitacional”. Curiosament, en castellà veig que l’ordre és invers, però la conclusió és idèntica. Gravitatorio és “Perteneciente o relativo a la gravitación” I gravitacional remet a “gravitatorio”. He mirat en anglès i passa exactament el mateix amb gravity i gravitational. De manera que, ara com ara són, sinònims i es pot dir de les dues maneres. Però, és clar, això era abans del descobriment de la setmana passada. Des del punt de vista de la física, ara hi ha dos fenòmens relacionats amb la gravetat però completament diferents. Per tant, sembla raonable fer servir dues paraules diferents.

Pels físics, una ona gravitatòria és una ona causada per l’efecte de la gravetat sobre un fluid. Mireu les marees. L’aigua puja de nivell per efecte de la gravetat de la Lluna al passar per sobre d’aquell punt. Quan la Lluna segueix el seu camí la ona de marea disminueix. És una ona gravitatòria ja que el que puja i baixa és la intensitat de la gravetat i ho fa al ritme del moviment de la Lluna. N’hi ha més exemples i poden tenir molts efectes fins i tot sobre núvols i les pluges. L’important és que hi ha una força de gravetat que va canviant la seva intensitat de manera que es va generant la ona. També cal destacar que parlem d’efectes a escala d’un planeta com a molt.

Un fenomen completament diferent és el que es va mesurar la setmana passada. Tot i que a l’inici també hi trobem la gravetat, la ona no és conseqüència de canvis en la intensitat del camp gravitatori sinó que és una alteració de l’espai-temps que es desplaça a la velocitat de la llum i que va ser originada per un daltabaix gravitatori puntual. A més, les ones detectades han viatjant més de mil milions d’anys llum, de manera que ja no parlem de modestos efectes planetaris sinó de coses a escala còsmica. Si féssim servir l’expressió “ona gravitatòria”, podríem esperar detectar canvis en la intensitat de la gravetat que van generant un efecte, però no és el cas i per això es prefereix parlar de ”ones gravitacionals”. Així no hi ha confusions, que és una cosa que empipa molt als científics.

En resum, diria que des del punt de vista estrictament científic la tendència es fer servir cada una de les dues expressions per fenòmens diferents. Però fins que el diccionari no es modifiqui o ampliï alguna de les definicions (presumiblement la de gravitacional), es poden fer servir qualsevol de les dues. De fet, a la Viquipèdia he vist que parla d‘ona gravitacional, però al text fa servir les dues expressions barrejades (jo suggeriria modificar-ho i fer-ho homogeni). La Wikipedia en castellà opta per onda gravitatoria.

De totes maneres, em cuidaré molt de pontificar i qualsevol opinió de físics i filòlegs serà benvinguda. La resta d’opinions també, per descomptat, però naturalment tindran un valor més relatiu, igual que la meva.