Arxiu del dilluns, 12/09/2016

Benvinguts a l’Antropocè

dilluns, 12/09/2016

La història geològica de la Terra és llarga i plena d’esdeveniments de tota mena. Els continents s’han anat movent, les espècies vives han anat apareixent extingint-se, hi ha hagut catàstrofes de tota mena, des d’erupcions de súper-volcans fins impactes amb cossos celestes… Tot això ha anat deixant empremta als diferents estrats geològics que es poden veure en molts indrets i que els geòlegs saben interpretar com si fos un anuari del nostre planeta.

Gràcies a aquest registre han pogut establir grans divisions per mirar de posar una mica d’ordre en aquesta llarguíssima història. Per això ara parlem de les grans divisions, com el Paleozoic o el Cenozoic, i de divisions menors, com el Permià, el Juràssic o el Quaternari. I, com passa sempre amb els sistemes de classificació, seguim posant divisions menors i després subdivisions de les divisions. Tot plegat resulta confós pels que no hi són experts, però esdevé l’índex on buscar les coses en la història de la Terra des del punt de vista geològic.

Naturalment cal que les divisions estiguin tant ben definides com sigui possible. Que els estrats geològics del Juràssic siguin diferents dels del Cretaci, i que es pugui identificar alguna marca, algun estrat, que permeti assenyalar on acaba un i on comença l’altre. El cas més conegut deu ser la capa d’iridi dipositada arreu del planeta per l’impacte d’un meteorit fa seixanta sis milions d’anys. Allò marca el final del Període Mesozoic, de la sèrie del Cretaci i també de l’estatge del Maastrichtià, i l’inici del Cenozoic, la sèrie del Paleogen i l’Estatge del Danià.

Nosaltres estàvem vivint en l’era del Cenozoic i dins d’aquesta era, en el període Quaternari i, des de fa deu-mil anys, l’Holocè. Però això sembla que ja s’ha acabat. Fa uns anys s’està estudiant la proposta d’incloure un nou període geològic, marcat pels canvis a nivell global que ha causat l’activitat dels humans. Durant tot l’Holocè els humans hem anat fent, però no teníem un impacte important sobre el planeta. Ara les coses han canviat i un geòleg del futur podrà estudiar estrats geològics i marcar un indret que li permeti afirmar que alguna cosa va canviar en aquell moment geològic.

Per això s’ha proposat una nova època dins el període Quaternari: L’Antropocè.

Als geòlegs del futur no els costarà gaire identificar les marques que hem deixat. Per exemple, els materials radioactius sedimentats com a conseqüència de les explosions nuclears que hem realitzats des dels anys cinquanta. O les immenses capes de residus industrials que es van acumulant i compactant fins formar estrats amb característiques particulars.

La comissió ja ha aprovat la nova època i ara queda la ratificació pels congressos internacionals de geologia, però sembla que ja només és una qüestió administrativa. També quedarà definir la marca que es farà servir de referent per indicar el canvi d’època. Aquí hi entrarà la política ja que molts països voldran que estigui situada en el seu territori. Ja es veurà. L’important és prendre consciencia de l’impacte que tenim els humans sobre el planeta. Tanta que ja hem forçat l’aparició d’una nova era geològica.