Arxiu del dilluns, 10/10/2016

Huracans mes freqüents i més potents

dilluns, 10/10/2016

L’huracà Matthew ha creuat el Carib deixant un rastre de destrucció al seu pas, especialment a països pobres com Haití. Cada any, quan comença la temporada d’huracans, toca creuar els dits esperant que el nivell dels que es formin no sigui massa elevat. Monstres com el Katrina, l’Ivan o el Wilma ens recorden el poder devastador d’aquests fenòmens meteorològics.

Una discussió que s’ha mantingut força temps és si l’escalfament global farà que els huracans siguin més freqüents o més intensos. El raonament és senzill d’entendre. Amb l’augment de temperatura l’aigua del mar pot evaporar-se amb mes facilitat, la quantitat d’energia transmesa a l’atmosfera és més elevada i, per tant, els huracans es poden formar més fàcilment. La teoria és simple, però cal veure que hi diuen les dades.

Per començar, cal separar els dos conceptes. Un tema és si hi haurà més huracans i un altre és si seran més intensos. En general les dades semblen indicar que les dues preguntes tenen resposta afirmativa, però encara hi ha matisos a destacar.

Per exemple, quan s’ha analitzat els canvis en les últimes dècades s’ha notat que sí que hi ha un augment en la potència dels huracans, però que això no es reparteix de manera homogènia. Un resum seria que els huracans febles o moderats no han canviat, però que els intensos estan esdevenint encara més intensos. Sembla que l’efecte té un llindar per fer-se notar, de manera que un augment moderat de temperatura no marca la diferència en un huracà de força 1 o 2, però si es tracta d’un de força 4 o 5 l’energia de més sí que es reflecteix en vents més potents.

I pel que fa a la freqüència, en això és menys evident ja que les variacions anuals són notables i costa veure tendències clares. Alguns models diuen que no tindrà efecte, però a mida que els models climàtics han anat millorant, l’augment en la freqüència dels huracans s’ha anat fent més clar. Ara s’especula amb que pot haver-hi un deu per cent més d’huracans cap a l’any 2100. Sempre depenent, és clar, de com segueixin les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Els huracans són un altre dels avisos que ens envia el planeta. S’ha de ser molt ximple per pensar que pots anar afegint milions de tones anuals de CO2 a l’atmosfera i esperar que no tingui cap conseqüència.