Arxiu del dijous, 30/11/2017

El groc que ens il·lumina

dijous, 30/11/2017

A simple vista, totes les estrelles del firmament semblen puntets brillants de color blanc. Però si ens hi fixem millor, podrem notar que alguns estels no són del tot blancs. I si la observació es fa amb un telescopi o, simplement, amb una càmera amb un temps d’exposició una mica llarg, descobrim que hi ha un bon ventall de colors en els diferents estels. Ara sabem que el color depèn de la temperatura de l’estrella, que també està relacionat amb la mida i l’edat que tingui. Tot plegat a permès posar un cert ordre i classificar les estrelles en diferents categories.

Tècnicament s’han classificat en set grups d’estrelles depenent de la seva temperatura en superfície, identificades amb les lletres O, B, A, F, G, K, M. Les O són les més brillants i les M les més fredes. Però això no té gràcia i a la pràctica es parla de “supergegants blaves”, “nanes rojes”, “nanes marrons”, “gegants vermells” o, com és el cas del nostre Sol, “nanes grogues”.

Les més abundants són les nanes rojes. Això és perquè una estrella pot començar sent molt gran i brillant, però aviat consumirà part del seu combustible (l’hidrogen) i aleshores perdrà temperatura i s’anirà refredant fins que esdevingui una nana roja. En aquest estat s’hi poden passar molt temps i per això representen la majoria dels estels.

En tot cas, el color que més ens afecta és el groc corresponent al nostre Sol. El groc que ens il·lumina i que, en origen no és tan groc com sembla però que per efecte de l’atmosfera terrestre nosaltres l’acabem veient així (i si ens posem molt estrictes, en realitat segueix sent més blanc que no pas groc). Les nanes grogues són estrictament estels de la classe G i representen un 10 % del total d’estrelles de la nostra galàxia. Com és natural són els que coneixem millor ja que tenir el Sol aquí al costat facilita molt l’estudi. També resulten interessants en el sentit que, per ara, només tenim certesa de planetes amb vida al voltant d’aquest tipus d’estrella.

La gràcia de les nanes grogues és que la zona d’habitabilitat, és a dir , la distància de l’estrella a la que un planeta mantindrà una temperatura que permet que l’aigua estigui en estat líquid, no és massa propera ni massa allunyada. Això els fa els més interessants cara a buscar-hi vida. En estels mes freds, com les nanes rojes, també hi ha una zona d’habitabilitat, però cau molt més a prop de l’estrella i això fa que els nivells de radiació ultraviolada que arriba a la superfície dels planetes siguin molt elevada. Segons l’atmosfera que tinguin la podran filtrar i mantenir vida, però ja és un inconvenient afegit.

El color groc de l’estrella també té conseqüències curioses sobre com serà la vida dels planetes que hi orbitin. El tipus de llum condiciona l’energia lumínica disponible per als vegetals i això vol dir que segons el tipus d’estrella serà previsible trobar vegetals amb un o altre pigment fotosintètic. Això vol dir que en estrelles que no siguin com la nostra és menys probable que les plantes sigui de color verd. Si el nostre és un planeta amb una biosfera de color essencialment verd és, en bona part, degut a la llum groga que ens il·lumina.

Un groc que seguirà durant molt temps ja que el Sol està a la meitat de la seva vida. Porta brillant uns 4500 milions d’anys i li queda combustible per brillar-ne uns 5000 milions d’anys més. Després, quan esgoti l’hidrogen, esdevindrà una gegant vermella durant un breu període de temps i finalment quedarà com una nana blanca abans d’apagar-se definitivament.

Però això serà d’aquí a molt temps. De moment res ens impedirà seguir admirant el seu color groc i l’energia que genera. Després de tot, és el que ha donat lloc a la vida al nostre planeta.