Arxiu del dijous, 7/12/2017

SARS i el cóctel de virus dels ratpenats

dijous, 7/12/2017

L’any 2002 es va detectar a la Xina una nova forma de pneumònia que es va anar estenent, primer a Hong-Kong i Vietnam, i després a altres països, i que es va denominar Síndrome Respiratòria Aguda Greu, o SARS per les seves sigles en anglès. Causava danys al pulmó, mal de cap, pèrdua de limfòcits per apoptosi i molta febre. La mortalitat associada era important, entre el 10 i el 20 %, i aviat es va descobrir que el causant era un tipus de virus denominat “Coronavirus”. Ara, aquest tipus concret de virus s’anomena SARS-coronavirus o “SARS-CoV”.

Com en totes les epidèmies causades per aquesta mena d’agents, una de les primeres coses que calia esbrinar era el seu origen. L’animal que feia de reservori i a partir del qual el virus havia saltat als humans. L’any 2013 es va poder establir que els animals en qüestió eren ratpenats que habiten algunes coves de la Xina. Uns animals que no es veuen afectats pel virus, (no emmalalteixen) però el mantenen circulant ja que li serveixen de caldo de cultiu.

De totes maneres, alguna cosa no acabava d’encaixar. Si bé els ratpenats presentaven el coronavirus, no trobaven exactament el mateix tipus, la mateixa soca, que havia infectat als humans. Els virus són punyeters i presenten moltes variacions. Per això cada any tenim un tipus de grip diferent.

El misteri ha seguit fins fa poc, en que uns investigadors xinesos han publicat el resultat de cinc anys de recollides de dades de ratpenats de les coves de Xina. I el resultat resulta lleugerament inquietant ja que no han trobat la soca de virus que va causar l’epidèmia inicial, sinó que han descobert el còctel de virus que pot generar altres epidèmies semblants o pitjors.

Es veu que entre la població de ratpenats hi ha circulant diferents soques del coronavirus. Diferents, però prou semblants com per intercanviar-se material genètic. L’interessant és que en algunes d’aquestes soques han descobert gens molt similars als que tenia la soca que va causar l’epidèmia en humans. Això vol dir que si diferents virus infecten mateix ratpenat, els gens d’un i altre virus es poden barrejar i sortir com noves soques víriques fetes per una combinació de gens diferent a la que tenien les dues soques inicials. I la capacitat per saltar entre espècies, per afectar les cèl·lules i per contagiar-se entre persones també serà nova.

De manera que tenim una incubadora que pot anar generant nous virus perillosos en els ratpenats de les coves xineses. De fet, això no és una novetat ja que els virus ja les fan aquestes coses. Però és important tenir-ho identificat. Hi ha qui pensa que podríem liquidar els ratpenats i problema solucionat, però això seria molt simplista. Primer, perquè sempre poden quedar ratpenats en altres coves que encara no s’han trobat. Segon, perquè els ratpenats tenen la seva funció biològica, controlant insectes i pol·linitzant plantes, que també és necessària. I tercer perquè més que eliminar-los, el que interessa fer és un control per saber quines combinacions de virus hi ha a la població en cada moment i així tenir-los estudiats per si cal generar vacunes o tractaments preventius.