Arxiu del dijous, 19/04/2018

On són els insectes?

dijous, 19/04/2018

Quant fa que no sentiu el cant d’un grill, el brunzit de les abelles o l’irritant sorollet dels mosquits al voltant vostre? Hi ha una mica la percepció que cada vegada hi ha menys presencia de determinats tipus d’insectes tot i que és una percepció una mica difosa. Especialment si vius a ciutat i només ocasionalment pots anar al camp a gaudir de la natura. Les percepcions individuals són enganyoses i el que cal és obtenir dades per veure si efectivament, la vida natural cada vegada es més diferent de com la recordem de fa anys.

El cas és que a finals de l’any passat es va publicar un treball en el que uns investigadors van mostrar les dades obtingudes sobre com havia anat modificant-se el número d’insectes voladors al llarg dels anys. Havien dipositat trampes per capturar insectes voladors en diferents indrets de l’Europa central i així havien pogut calcular la quantitat total d’insectes al llarg de gairebé trenta anys!

La dada que han fet servir és curiosa. Massa total d’insectes. Quilos d’insectes capturats, per entendre’ns. No miraven si eren d’una espècie o altra, si hi havia el mateix nombre d’individus però eren més petits, si alguns disminuïen i altres augmentaven… Només la biomassa total. Però només amb això han pogut detectar que la disminució en trenta anys ha sigut propera al setanta cinc per cent!

Això és una xifra enorme i, si es confirma, ha de ser molt preocupant. Altres estudis ja indicaven una disminució en el nombre d’insectes d’altres llocs del planeta, però el valor de la disminució era menor. S’esmentaven xifres del voltant del quaranta per cent (cosa que també és molt inquietant!) i es pensava que afectava sobretot a les espècies menys abundants.

Un detall inquietant és que molts dels llocs de recollida d’insectes en aquest estudi eren situats en zones protegides, on s’esperaria que l’impacte de qualsevol fenomen sigui menor. Ja es dona per fet que al voltant de zones amb molta agricultura, l’efecte sobre la comunitat d’insectes serà més marcat, però en zones protegides?

I el problema no és, simplement, que hi haurà menys papallones pel camp i el paisatge serà menys bonic. El cas és que si hi ha menys insectes hi haurà menys aliment pels ocells, hi haurà menys pol·linització de moltes plantes, hi haurà menys degradació de la matèria orgànica, moltes xarxes tròfiques naturals quedaran afectades i al final rebrem tots.

Els autors especulen sobre la causa d’aquesta davallada, però no arriben a cap conclusió. L’efecte l’han observat per igual en diferents tipus de terrenys i en diferents èpoques de l’any, de manera que no serveixen explicacions “locals”. L’escalfament global tampoc sembla que sigui el sospitós directe. El canvi encara no és prou marcat i, en realitat, les condicions podrien fer que alguns tipus d’insectes en sortissin afavorits, al menys temporalment. De fet, la conclusió dels autors és que és urgent investigar per esbrinar la causa d’aquesta davallada.

Fa un temps que es parla molt de la desaparició de les abelles. Encara es discuteix la importància exacta del fenomen, les possibles causes i les conseqüències que tindria. Però potser de tant mirar les abelles ens estigui passant per alt el que succeeix amb la resta d’insectes voladors. I les conseqüències al final són igual de devastadores.