Arxiu del dijous, 29/11/2018

Encarant un nou El Niño

dijous, 29/11/2018

Penseu que el temps està boig? Bé, aquest any no ha resultat especialment anormal, però potser l’any 2019 serà més extravagant ja que sembla que s’està formant el fenomen de El Niño a les aigües del Pacífic. I a la que apareix el Niño, la rutina meteorològica mundial queda molt o poc trastocada.

El Niño, més tècnicament anomenat ENSO (per les sigles de “El Niño Souther Oscillation”), és una alteració en la temperatura de les aigües del Pacífic davant les costes de Sud-Amèrica. Històricament els pescadors de la zona havien notat que alguns anys l’aigua del mar es presentava anormalment calenta i això feia que hi hagués molta menys pesca. Com que el fenomen passava pels voltants de Nadal ho van atribuir al “niño Jesús” i per això el nom de El Niño.

Amb el temps es va anar aprofundint en el coneixement d’aquest fenomen i ara ja sabem més o menys què és el que va passant a les aigües del pacífic i de quina manera afecta això al clima del planeta. Perquè l’afecta i força. Els anys en que hi ha el Niño, moltes de les rutines associades a la meteorologia queden modificades i per això, els anys de grans sequeres, inundacions o daltabaixos diversos acostumen a ser anys de El Niño. Cal recordar que també pot passar el fenomen contrari, quan l’aigua està anormalment freda i aleshores parlem del fenomen de “La Niña”.

De totes maneres també hi ha gradacions i les alteracions seran més o menys marcades depenent de la intensitat del fenomen. Als registres es diferencien els amb El Niño feble, moderat o intens. També hi ha hagut algun de “molt intens”, com l’esbojarrat any 1998 o el més recent 2016. La classificació dependrà del nivell d’augment de la temperatura superficial de les aigües del Pacífic, però també dels canvis que tinguin lloc a l’atmosfera en la direcció i la intensitat dels vents. Amb les dades es calcula un índex (anomenat ONI per Oceanic Niño Index) que indica quina mena de situació estem. Si el valor passa de 0,5 entrem en un Niño feble, si passa de 1 és moderat i si passa de 1,5 és fort. Només en tres ocasions ha superat el valor 2. En el cas de la Niña funciona igual però amb valors negatius. Finalment, també hi ha els anys neutres. Amb això és poden fer uns gràfics que permeten veure d’un cop d’ull en quina situació ens trobem.

El que sembla que tindrem aquest 2019 és un Niño entre feble i moderat, de manera que no cal amoïnar-se massa, per ara. De moment ja hi ha els típics canvis en la temperatura de l’aigua del mar, però encara no s’han detectat les alteracions característiques de l’atmosfera. Des de l’Abril fins al Setembre els valors de ONI han sigut: -0,4; -0,1; 0,1; 0,1; 0,2 i 0,4. Això indica que hem deixat la situació de la Niña que vàrem tenir l’any passat i estem entrant en una de El Niño. Les prediccions esperen que això es reforci en les properes setmanes i es mantingui fins al primer trimestre del 2019. Però només són previsions de manera que ja veurem.

En realitat no cal amoïnar-se massa ja que, tret dels anys amb el Niño fort o molt fort, la resta són anys raonablement normalets. Aquells en els que ens queixem del temps, però ho fem sense tenir raó. En tot cas, no trigarem gaire a veure en quins paràmetres ens mourem els propers mesos.