Entrades amb l'etiqueta ‘Richard Feynman’

Els electrons i nosaltres

dissabte, 15/12/2018

Al nostre cos tenim uns 17 grams o més d’electrons (vegeu la nota al final). Si els poguéssim posar tots junts farien un bon grapat de partícules.

Sense electrons no existiríem. Els electrons són darrera de totes les reaccions químiques i bioquímiques que conformen el nostre metabolisme i que ajuden, per exemple, a fabricar proteïnes amb la informació de l’ADN. Són també a la transmissió d’informació entre neurones del nostre cervell i a les fibres nervioses.

No fa massa, a partir dels descobriments d’ara fa dos segles (com el de la relació entre magnetisme i electricitat de Michael Faraday), vam veure que els podíem domesticar i fer que treballessin per a nosaltres. Perquè els electrons són dòcils i previsibles. Es mouen quan hi ha una diferència de potencial o quan es troben en entorns amb camps magnètics variables. Això ens ha permès fabricar motors elèctrics, rentadores, neveres, portes automàtiques, robots, ordinadors, telèfons mòbils i una infinitat d’invents quotidians que ens envolten.

L’any 1905, Einstein va formular l’efecte fotoelèctric i va descobrir la profunda relació que hi havia entre els electrons i els seus cosins, els fotons. Els fotons ens porten energia i informació a distància a la velocitat de la llum, escalfant-nos amb la llum del Sol, fent que els nostres ulls puguin rebre i processar imatges, i fent-nos arribar senyals de ràdio i televisió i fins i tot fotos i vídeos dels nostres amics. Gràcies a l’efecte fotoelèctric, els fotons activen determinats electrons del sensor CCD de la càmera del nostre mòbil i, miraculosament, podem fer fotos. Gràcies als electrons, els fotons que ens envia el Sol poden traslladar i moure grans objectes i actuar sobre la matèria, sent els combustibles, per exemple, dels trens d’alta velocitat: només els cal donar energia als electrons de determinades plaques solars que l’aniran propagant fins les catenàries que alimenten els trens. D’altra banda, els fotons de la wifi ens porten informació que podem llegir, veure, i després guardar en un llapis de memòria. Però, quan ho fem, són els electrons de una infinitat de pous de potencial qui ens guarden aquesta informació. Electrons i fotons, fotons i electrons.

L’experiment d’Albert Abraham Michelson i Edward Williams Morley l’any 1887 va ser el primer que va fer trontollar les nostres ingènues teories, en aquest cas sobre els fotons. L’experiment de de Michelson-Morley va demostrar que els fotons van sempre a la mateixa velocitat, ho miri qui ho miri. És l’experiment que va intrigar Albert Einstein fins que, 18 anys després, va acabar formulant la teoria de la relativitat i dient que si la velocitat de la llum era constant (com s’havia comprovat), tot el demés, inclòs el temps, havia de ser relatiu i no invariant. No hi ha ningú privilegiat, a l’univers. Però els fotons, això sí, sempre transmeten la seva informació i energia a velocitat constant. Una velocitat, la de la llum (c), que no es pot superar i que va resultar ser una constant de l’univers. No és possible enviar informació a una velocitat més gran que c. Per això, mai podrem saber com són ara mateix les galàxies llunyanes que veiem al cel de nit.

I els electrons? El 1913, Niels Bohr va proposar un model atòmic senzill que recorda el model planetari de Copèrnic. En ell, l’àtom és com un petit sistema solar amb el nucli al centre i un núvol d’electrons que hi donen voltes. Els electrons eren com boletes que anaven orbitant el nucli a diferents nivells d’energia. Quan baixaven a òrbites més interiors, emetien energia en forma d’un fotó. Quan captaven un fotó que arribava, agafaven la seva energia i pujaven a una òrbita més externa. Si captaven més fotons i energia, podien fins i tot lliurar-se de l’atracció del nucli i quedar lliures, creant un corrent elèctric quan la matèria era conductora.

Una de les primeres sorpreses que ens donen els electrons, però, és la seva habilitat per a ser màgics. Ara sabem que la teoria de Bohr no és certa, perquè no hi ha òrbites i mai sabem on són, els electrons. Hi són, són la causa de totes les reaccions químiques, tenen massa, però no els podem trobar. Mai podrem agrupar un grapat d’electrons. I Heisenberg ens explica que aquests electrons sembla que no existeixen sempre. Només existeixen quan algú els mira o, més ben dit, quan interaccionen amb una altra cosa. Són màgics. Es materialitzen en un lloc, amb una probabilitat calculable, quan topen contra algun cos. Els salts quàntics d’una òrbita a una altra són la seva manera de ser reals. Un electró és un conjunt de salts d’una interacció a una altra. Però quan ningú no els destorba, els electrons no són a cap lloc concret. No són enlloc. De fet, sembla que fins i tot apareixen i desapareixen a l’espai buit. Perquè l’espai buit és alguna cosa, no és pas el no-res. Ho diu el fet que l’espai sigui tridimensional en lloc de tenir, per exemple, dimensió quatre, perquè el no-res no té dimensions. I el que estem descobrint és que l’espai buit és l’escenari en el que poden créixer la geometria, les matemàtiques, la física… i els electrons, com bé diu en Carlo Rovelli citant Werner Heisenberg.

Però la darrera sorpresa d’aquests electrons que creiem tenir tan ben domesticats ens va arribar fa poc, el 2015, de la mà d’un grup de físics de la universitat de Delft (Ronald Hanson i altres; aquí teniu l’article científic que van publicar a la revista Nature). L’experiment va confirmar la hipòtesi de l’any 1964 de John Bell i ens va demostrar que els electrons i altres partícules elementals experimenten un fenomen que s’anomena “entrellaçament” que fa trontollar tot el que pensem sobre el funcionament de l’univers. Si dos electrons emeten fotons que es troben i queden entrellaçats, això fa que els dos electrons quedin també entrellaçats en el mateix instant, encara que es trobin a milions de quilòmetres de distància l’un de l’altre. I aquí apareix la màgia de l’entrellaçament, que fa que aquestes dues partícules passin a tenir una mena de telepatia subatòmica: si algú mesura una propietat d’un dels electrons (l’anomenat spin, per exemple, que té dos possibles valors) i immediatament algú altre mesura la mateixa propietat a l’altre, el valor que mesurarem al segon electró serà sempre el contrari del valor que han mesurar abans a l’altre. El segon electró, entrellaçat al primer, “sap” instantàniament com s’ha de mostrar quan se’l mesuri. La informació, entre electrons i partícules entrellaçades, es transmet a l’instant, en clara contradicció amb el que sabem que res pot anar més ràpid que la velocitat de la llum (vegeu alguns detalls de l’experiment a la nota al final). Com s’entén, això? Quin és aquest espai-temps que diu a tothom, inclosos als fotons, que no es pot superar la velocitat de la llum, a la vegada que permet que les partícules entrellaçades la superin del tot? Hi ha qui diu que quan els electrons i altres partícules s’entrellacen, es fonen i passen a ser una única partícula que es manifesta a dos llocs a la vegada. Però, com s’explica això de tenir un electró que s’ha desdoblat i materialitzat en dues posicions que poden trobar-se a anys llum de distància una de l’altre? Què és l’espai i què és el temps?

L’entrellaçament ens fa veure que certes propietats dels electrons i altres partícules no poden existir abans que les  mesurem. Diuen que l’acte de mesurar és el que realment crea aquestes propietats. I veiem que hi ha propietats que es creen a distància, instantàniament, saltant-se els principis que fins ara teníem: que res es pot transmetre a velocitat més gran que la de la llum. Els electrons entrellaçats representen el gran misteri de les parelles telepàtiques. A diferència dels seus cosins fotons, ràpids però previsibles.

La imatge de dalt l’he obtingut a partir de les d’aquesta pàgina web de Ryan Whitwam, que mostra els electrons que enllacen àtoms d’hidrogen. La imatge va ser obtinguda el 2013 amb un microscopi de força atòmica.

Les coses, i sobretot els electrons, no són tan deterministes com voldríem. Richard Feynman, a les seves lliçons de física, deia que amb els electrons i altres partícules no podem fer altra cosa que calcular probabilitats, i que hem de sospitar amb molt fonament que aquesta limitació ens acompanyarà sempre perquè és un fet essencial del món subatòmic. I Ronald Hanson reconeix que tot això de l’entrellaçament supera la nostra capacitat actual de comprensió: l’univers és definitivament estrany. I és que la natura és així, encara que no ens agradi.

——

Per cert, parlant de coses que sabem fer amb els electrons i l’electricitat, la Rosa Montero diu que el 70% de la inversió en infraestructures ferroviàries es dedica a l’alta velocitat, que només és utilitzada per un 4% de viatgers. En canvi, els trens de rodalies, regionals i de mitja distància, que transporten al 96% dels usuaris, reben menys d’un terç del pressupost. A més, la modernització d’un quilòmetre de via convencional (fins arribar a velocitats mitjanes de 165 Km/h) és 10 vegades més barata que la construcció d’un quilòmetre d’AVE.

——

NOTA: La massa en repòs d’un electró és aproximadament 9,109 * 10^(-31) Kg., que correspon a 1/1836 de la massa del protó. La massa del neutró és molt similar a la del protó, s’altra banda. Tenint en compte que el nostre cos té entre un 60 i un 65% d’aigua, i que bàsicament som hidrogen, oxigen i carboni en proporcions del 10%, 65% i 19,37% respectivament (la suma d’aquests tres elements és el 94,37% del nostre pes), és fàcil fer un càlcul aproximat del pes total dels electrons que ens conformen. Com que el pes atòmic de l’hidrogen és 1, la proporció d’electrons deguda als àtoms d’hidrogen és de 0.1 / 1836, o sigui, 5.45 * 10^(-5). El mateix càlcul amb l’oxigen dona dona una proporció en pes d’electrons de (0.65 * 8/15.999) / 1836 = 1.77 * 10^(-4), atès que el seu pes atòmic és de 15,999. I si ho fem amb el carboni, el resultat és (0.1937 * 6/12) / 1836 = 0.53 * 10^(-4). Sumant les tres proporcions, veiem que per cada 10 quilos del nostre pes, tenim 2,845 grams d’electrons que provenen d’àtoms d’hidrogen, oxigen i carboni. Val a dir que el total és una mica més gran, perquè caldria sumar-hi els electrons dels elements més complexes que també configuren les molècules de la resta del nostres cos (molècules que en total suposen 563 grams per cada 10 Kg. de pes).

L’experiment de Ronald Hanson i els del seu grup va demostrar que, en l’entrellaçament, no hi ha variables ocultes (no hi ha fenòmens que ara no puguem detectar però que tal vegada en el futur podríem arribar a mesurar), i que, per tant, l’entrellaçament és una propietat real que tenen els electrons, els fotons, i altres partícules. L’experiment, màgic i sorprenent, va ser aquest: a dos laboratoris A i B separats 1280 metres a Delft, els científics van experimentar amb electrons que havien quedat atrapats prop d’alguns àtoms de nitrogen que hi havia, a tall d’impuresa, en dos diamants (un a A i l’altre a B). Amb impulsos de làser, anaven activant reiteradament els electrons de manera que, tant l’electró del diamant de A com el del diamant de B emetien un fotó cada un d’ells a cada impuls làser. Els fotons es dirigien a un tercer laboratori C entre A i B, on algunes vegades es trobaven en un mirall semitransparent i quedaven entrellaçats. Llavors es produïa un fenomen sorprenent, que és l’anomenat “intercanvi d’entrellaçament”: de manera immediata, quan els dos fotons s’entrellaçaven a C, els seus dos emissors, els electrons als diamants de A i B, quedaven també entrellaçats. És com si, quan uns joves formen parella, els seus pares quedessin automàticament aparellats entre sogres. Tot seguit, es mesurava l’spin de l’electró de A i també es mesurava l’spin corresponent de l’electró de B. Com que no hi havia cap possibilitat de transmetre informació entre A, B i C (es tractava de demostrar que l’entrellaçament es transmet de manera instantània), el que es va fer és usar tres rellotges atòmics d’alta precisió, un a cada lloc, i guardar localment a tres ordinadors a A, B i C, el temps i el resultat de cada experiment. Si a A i B es guarda el moment de l’emissió de cada fotó, els instants de temps en que es fan les mesures i els valors dels spin que s’han mesurat, i a C es guarda els instants de temps en els que s’ha pogut aconseguir un entrellaçament exitós de fotons, es pot fer una anàlisi a posteriori i només considerar vàlids els cassos en que hi ha hagut entrellaçament de fotons a C i en els que les mesures d’spin als corresponents electrons a A i B s’han fet amb una diferència de temps de menys de 4,27 microsegons (el temps que la llum tarda en recórrer els 1280 metres). D’aquesta manera ens assegurem que la mesura feta a A no ha pogut arribar a B i que la mesura que hem fet a B no s’ha pogut transmetre a A. En tot cas, cal dir que l’experiment és una mica més complicat perquè els spins dels electrons es poden mesurar en diferents eixos i perquè cal garantir la màxima neutralitat durant el càlcul de les correlacions (veure l’article).

Per què dormim?

dimecres, 4/09/2013

Abelles.jpg Sabem que els ocells dormen, igual que tots els mamífers i d’altres animals superiors. Les iguanes, rèptils i peixos, també. I des de fa pocs anys, sabem que també ho fan tots els insectes. Les abelles i les mosques fan petites migdiades. Per què dormen, tots els animals?

Dormir és perillós. És més probable que un animal sigui atacat pels depredadors mentre dorm, que quan és conscient. Nosaltres hem reduït els riscos, però els nostres avantpassats s’exposaven a robatoris i a tot tipus de perills mentre dormien. I així i tot, ningú deixava de dormir. Tots sabem per experiència que dormir és irresistible.

Com és que tots els animals dormim, si dormir pot comportar riscos vitals? De fet, fins fa poc ningú en sabia la resposta. És un fenomen que tot just ara comencem a entendre. Fa cinc anys, Giulio Tonori i Chiara Cirelli van donar algunes primeres respostes en un article publicat en la revista “PLOS Biology” i després ho han continuat fent en diversos articles en les revistes Nature i Science. En parlen en el número d’aquest mes d’agost de la revista Scientific American. En aquest video podeu seguir l’explicació (força tècnica) del mateix Giulio Tonori.

Fins fa poc, els neurocientífics creien que l’activitat cerebral durant el son reforçava les connexions entre les neurones que conserven els records del dia. En canvi, la hipòtesi de la homeòstasi sinàptica de Tonori i Cirelli (anomenada SHY), cada cop més ratificada pels experiments, diu exactament el contrari. Diu que el dormir és essencial perquè relaxa el cervell i redueix tant la concentració de compostos químics neurotransmissors com el nombre de connexions sinàptiques entre neurones. Però el més interessant de tot plegat és que aquest procés de relaxació i de tornar als nivells bàsics d’equilibri químic és el que ajuda a conservar i sedimentar els records.

Els records es guarden en circuits neuronals. Quan recordem alguna cosa o quan revivim records i imatges del passat per associació d’idees, és perquè s’activa un determinat camí, un camí que connecta una certa seqüència de neurones. De vegades els records ens venen com un flash. Els records són com llampecs que es propaguen neurona rera neurona, seguint rutes determinades per les sinapsis. Però crear i mantenir l’activitat sinàptica és costós. El cervell humà absorbeix el 20% de la nostra energia vital, i les sinapsis consumeixen més de les dues terceres parts d’aquesta energia cerebral. El manteniment de les sinapsis és estressant per les neurones, i a més necessita una munió de components químics per a transmetre els senyals, que cal fabricar i aportar: dopamina, serotonina, histamina, etc.  Durant el dia, el cervell rep una allau d’estímuls perceptius, emotius i reflexius. Constantment es creen nous circuits i noves sinapsis. Algunes d’aquestes sinapsis seran preservades, però la gran majoria són irrellevants i només consumeixen energia. Quan dormim, tot va tornant a un estat energètic sostenible. Es van afeblint les sinapsis que codificaven soroll tot mantenint les que codificaven els senyals importants. El dormir relaxa químicament el cervell, portant-lo a un estat tal que garanteix que quan es desperti podrà tornar a adaptar-se i aprendre. El fet de dormir és el preu que paguem per poder gaudir de la plasticitat cerebral. L’atermància entre dies i nits, entre la percepció diürna i el repòs nocturn és el que permet que el cablejat cerebral es pugui anar modificant en funció de l’experiència i que ens anem adaptant a l’entorn. És la plasticitat, una de les meravelles de la condició humana.

El cervell ha de tenir cura de la la memòria, dels records que conserva en els camins entre neurones. Durant el dia, els estímuls externs, les emocions i els nostres pensaments activen els camins i n’obren molts de nous. És semblant al que passa en els camins que uneixen pobles, viles i masos. Es mantenen gràcies als caminants, animals, vehicles i ramats que els trepitgen. Les petjades conserven els camins i molts cops també n’obren de nous, tot incrementant la complexitat de la xarxa. Durant la nit, tot es relaxa. El nombre d’espines sinàptiques (connexions entre neurones) disminueix de la mateixa manera que es redueix la concentració dels compostos químics neurotransmissors. Els camins entre neurones s’afebleixen i es redueix l’estrès de les neurones, de la mateixa manera que l’herba creix en els camins quan deixa de passar-hi gent. Les connexions neuronals poc importants són com els camins poc transitats: en afleblir-se, l’herba els fa desaparèixer. En canvi, el que ens diuen Tonori i Cirelli és que l’herba no podrà eliminar els camins ja més enfortits dels nostres records. Aquests es mantenen fins l’endemà, per tornar a ser reforçats amb les petjades de nous estímuls externs. Però durant la nit, l’herba creix en tots els camins.

Ara bé, en el dormir  i en molts d’altres fenòmens biològics no tot és blanc o negre. Podem estar desperts, podem estar dormint, però també podem estar relativament desperts. Hi ha situacions en que certes zones del cervell dormen mentre la resta es troba en situació activa i desperta. És el que s’anomena “son local”. S’ha comprovat en rates i en dofins, i s’està comprovant en humans. Les rates experimenten situacions de son local quan se les força a estar despertes més temps del compte. En aquest cas, les zones corticals que han tingut més activitat es desconnecten i fan petites migdiades locals mentre la resta de neurones continuen la seva activitat diürna. El cas dels dofins i d’altres mamífers marins és força interessant: com que per respirar han de poder nedar periòdicament fins la superfície, no es poden quedar adormits del tot. El seu cervell dorm per meitats: quan un hemisferi cerebral dorm, l’altre és despert i viceversa. D’altra banda, en els humans que van curts de son o que han fet una forta activitat intel·lectual, s’observa el mateix fenomen: hi ha zones del cervell que espontàniament decideixen desconnectar-se i fan migdiades de son local. Giulio Tonori i Chiara Cirelli es pregunten quants mals humors, lapsus mentals i respostes absurdes de gent fatigada no seran conseqüència directa d’aquests fenòmens de son local.

Els treballs de Giulio Tonori i Chiara Cirelli són un exemple de rigor científic. Formulen hipòtesis i plantegen experiments per tal d’analitzar-ne els resultats i així poder confirmar o refutar les hipòtesis inicials. Només publiquen els resultats quan queda plenament confirmat que una determinada hipòtesi és correcta. És molt interessant veure la cautela amb que formulen les seves afirmacions. Parlen de que sospiten el que fa el cervell mentre dormim, deixen clar que les hipòtesis han de ser confirmades pels experiments, diuen que només poden conjecturar els efectes que pot tenir una manca d’hores de dormir durant els períodes de desenvolupament. Mesuren les paraules i només són categòrics quan es poden basar en proves.

D’altra banda, els treballs de recerca, d’aquests i d’altres investigadors, sobre per què dormim són un bon bany contra la vanitat. Fa només uns deu anys que Giulio Tonori, Chiara Cirelli i altres van descobrir que les mosques de la fruita dormen i que també ho fan les abelles i la resta d’insectes. Fins ara, ningú sabia per què dormim. És ara, en ple segle XXI, quan es comença a comprovar la veracitat de determinades hipòtesis sobre els efectes vitals que té el fet de dormir. Sabem ben poca cosa, del cervell. Tot just fa pocs anys hem començat a entendre el funcionament del sistema nerviós del cuc Caenorhabditis elegans, que té un total de 302 neurones. Creieu que serà fàcil entendre bé el funcionament del cervell humà, amb els seus cent mil milions de neurones? Tot i els avenços, hem de reconèixer que el que sabem és insignificant, comparat amb el camí que tenim davant nostre.

Per cert, en Richard Feynman deia que la ciència és com el sexe: té una finalitat pràctica, però no és per això que la practiquem…