Neandertals i sapiens: ¿van coexistir a Europa?

Crani de neandertal descobert el 1908 a La Chapelle-aux-Saints (França) | Font: Wikimedia.

Imagineu-vos que haguéssiu de reconstruir la història de la vostra família al llarg dels darrers 500 anys (unes 20 o 25 generacions d’avantpassats) a partir de quatre trastos vells i dels documents preservats a les golfes de la casa pairal i als arxius, més o menys inconnexos, d’unes quantes parròquies i ajuntaments distribuïts per un territori relativament ampli. En els darrers 100 anys d’aquesta història familiar, haurem acumulat fotografies, amb noms i cognoms, partides de naixement i de defunció i tota mena d’objectes personals que ens permetran resseguir i redibuixar les vides dels nostres familiars de dues o tres generacions anteriors a la nostra. També en tindrem els records i les històries que s’han anat transmeten de pares a fills: material molt valuós per a la nostra tasca. Però potser ens mancarà aquell certificat de naixement d’un registre que es va cremar durant la guerra i, fins i tot, l’avi no se’n recordarà si va néixer el 1906 o el 1908.

A mesura que tirem enrere (besavis, rebesavis, rerebesavis…), la nostra tasca s’anirà complicant cada vegada més; ara ja sense l’eina dels records. Els documents amb què volem reconstruir la genealogia familiar seran cada cop més escadussers: no hi haurà fotografies i aquell retrat d’un senyor que comparteix amb nosaltres el cognom, no sabrem si correspon al nostre rerebesavi o a un dels seus germans. Les dates (i les dades) del passat seran aproximades i difuses.

Salvant les distàncies, aquesta tasca és similar a la que duen a terme els paleoantropòlegs que reconstrueixen la història evolutiva de la nostra espècie (Homo sapiens) i de les espècies d’hominins que ens han precedit: els habilis, ergaster, erectus i altres ramificacions del nostre arbust evolutiu. I ho fan a partir d’un seguit de fòssils, més o menys inconnexos, distribuïts per un territori molt ampli que abraça més d’un continent. A mesura que tirem enrere en el temps, el registre fòssil cada cop és més fragmentari. Per exemple, els fòssils d’Ardipithecus (de fa uns 5 milions d’anys) són molt menys abundants que els d’Homo sapiens anatòmicament moderns de fa, posem per cas, 50.000 anys. Per això, els models evolutius amb què treballen els paleoantropòlegs són hipòtesis plausibles que, en cada cas particular, es nodreixen de la informació obtinguda dels jaciments fòssils.

En un registre fòssil fragmentari, cada nova troballa pot modificar la visió que tenim d’algun dels aspectes o períodes concrets del nostre passat evolutiu: ¿Quantes espècies d’hominins ens han precedit? ¿Quins són els nostres avantpassats directes? ¿Quan, com i per on Homo sapiens va migrar fora d’Àfrica? ¿Què era l’Homo floresiencis? ¿Quins van ser els primers pobladors europeus? ¿Els sapiens i els neandertal van coexistir i van creuar-se a Europa? La resposta a aquestes i altres qüestions pot ser matisada per noves troballes fòssils que ens ajuden a reconstruir el trencaclosques del passat.

Per exemple, es calcula que els primers sapiens anatòmicament moderns van arribar a Europa fa entre 40.000 i 30.000 anys. En el vell continent van trobar-hi uns ‘cosins’ més robusts que no pas ells: els neandertals, que habitaven Europa des feia entre 350.000 i 600.000 anys (dates que corresponen a les formes arcaiques d’Homo heidelbergensis que van precedir-los). Els neandertals van viure a Europa fins fa uns 30.000 anys, quan els últims grups (fragmentats i reduïts) van ser completament substituïts per humans anatòmicament moderns. Així, doncs, probablement sapiens i neandertals van coexistir al continent europeu durant uns 10.000 anys.

Comparació dels cranis d'Homo sapiens (esquerra) i neandertal (dreta) | Font: Cleveland Museum of Natural History (Wikimedia).

Un estudi publicat aquesta setmana a la revista Proceedings of the National Academy of Science, però, posa en entredit algunes de les datacions que s’han fet fins ara dels fòssils de neandertals més recents (posteriors a 40.000 anys). Mitjançant una metodologia refinada basada en la tècnica del carboni 14, l’estudi presenta la datació d’un fòssil de neandertal de la cova Mezmaiskaya, al Caucas. En contra del que havien suggerit excavacions anteriors en aquest mateix jaciment, que situaven la presència més recent de neandertals al Caucas ara fa 33.000 anys, l’estudi retrassa la datació dels fòssils més joves del jaciment a 40.000 anys i proposa que la datació d’altres jaciments de neandertal d’aquest període també hauria de ser revisada.

Si el que plantegen els autors de l’estudi fos cert per a altres fòssils, la nova datació faria poc probable que els humans anatòmicament moderns i els neandertals haguessin coexistit durant diversos milers d’anys en la regió o en altres indrets d’Europa, com es creia.  Ara bé, per poder extreure conclusions més generals caldrà revisar la datació de molts altres fòssils de neandertal —tasca que l’equip d’investigadors està duent a terme en l’actualitat— i no només d’un únic espècimen, com en l’estudi que s’acaba de publicar.

Tot i això, les dades genètiques derivades de l’anàlisi de la seqüència del genoma del neandertal i de la seva comparació amb el genomà humà sapiens, publicades fa un any, indiquen que entre un 1 i un 4% del genoma dels humans actuals (d’Euràsia) és de procedència neandertal i posen de manifest que Homo sapiens anatòmicament moderns i neandertals van encreuar-se (i, per tant coexistir). Però aquest encreuament de sapiens (provinents d’Àfrica) i neandertals podia haver tingut lloc al Pròxim Orient, fa entre 80.000 i 50.000 anys.

A Europa, el registre fòssil mostra com, a partir de fa 40.000 anys, els neandertals van anar deixant lloc progressivament a l’Homo sapiens, però probablement no van desaparèixer del tot. Per exemple a Gibraltar, a la cova Gorham, es té evidència de la presència de neandertals ara fa 24.000 anys.

El registre fòssil és una finestra de gran valor per entendre l’evolució de les espècies (la més valuosa de què disposem), però cal no oblidar que representa una instantània fragmentada i parcial del passat evolutiu. Cada nova peça que afegim al trencaclosques —ja sigui un nou jaciment o una revisió de l’edat estimada d’un fòssil— pot fer que ens replantegem, que mirem amb una visió lleugerament diferent de la que teniem fins aquell moment, la història de la nostra espècie i de les espècies d’hominis que ens han precedit.

1.151 comentaris

  • HildaOffic

    20/11/2018 5:33

    Неподалеку от Новосибирска расположен наукоград Кольцово, в Новосибирске и его окрестностях находится множество промышленных предприятий. Представляется совершенно логичным открыть здесь офис юридической фирмы, специализирующейся на правовой охране интеллектуальной собственности. НовосибирскТерриториальное приближение к нашим клиентам и партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона стало еще одним важным фактором для принятия решения об открытии филиала в г. Новосибирске. Новосибирск18 октября в Новосибирском Академгородке состоялся семинар «Создание и правовая защита наукоемких технологий», рассчитанный на представителей научно-исследовательских институтов, промышленных компаний, а также специалистов внедренческих департаментов, патентоведов, инженеров, изобретателей и др. НовосибирскДальше развитие поселка идет семимильными шагами – за довольно короткий промежуток времени он становится сначала важным торговым и транспортным, а потом еще и промышленным центром Сибири, постепенно увеличивая сферу своего влияния до масштабов страны, за что и получает в 1908 году статус города. Новосибирск новосибирск, вторая мировая война, великая отечественная война, старый город Благоденствие Новониколаевска продолжается вплоть до 1917 года, после которого власть в городе начинает переходить от революционеров к контрреволюционным силам и обратно. Победу в этом противостоянии одерживает советская власть, но достается ей Новониколаевск почти в катастрофическом положении – здесь нет топлива, не хватает продуктов питания, с трудом функционируют городские службы и железнодорожное движение.строительство новых предприятий, создаются научные лаборатории и научно-исследовательские институты. Кроме того, продолжается строительство сети железных дорог вокруг Новосибирска, который благодаря этому становится крупнейшим транспортным узлом азиатской части страны.Кроме того, город научной элиты просто не мог не стать оплотом культуры и искусства, где духовную жизнь жителей сделали богаче многочисленные театры, музеи, галереи, филармония, библиотеки, кинотеатры, цирк… воду и медные трубы всех стадий становления рынка периода первоначального накопления капитала, именно поэтому тогда здесь существенно упал уровень жизни, причем не только с материальной точки зрения, но и сточки зрения духовности. важные решения по обеспечению тех или иных нужд и потребностей сибирских субъектов федерации. Для этих целей свою деятельность в городе осуществляют резиденция межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», в которую входят 19 субъектов азиатской части России, исполнительная дирекция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, Сибирское Отделение Международной Ассоциации Руководителей предприятий. НовосибирскГеографическое положение Новосибирска Новосибирск находится на юго-востоке Западно-Сибирской равнины на берегах реки Обь. При этом левобережная часть города располагается в пологой местности, а территория правой тяготеет уже к горному рельефу.Также немало здесь гостиницы категории «три звезды». Основная их масса располагается в Центральном и Октябрьском районах Новосибирска. В трехзвездочных номерах вам предложат неплохой сервис, а также все необходимое для комфортного время пребывания. Вместе с тем, ценовая политика таких гостиниц достаточно умеренная. Что посмотреть? новосибирск, достопримечательности, зоопарк Как мы уже говорили, молодость Новосибирска практически не оставила ему возможности похвастать памятниками старины, но зато здесь представляется уникальная возможность насладится современной архитектурой.Особенность этого зоопарка состоит в том, что среди одиннадцати тысяч животных, обитающих здесь, большую часть занимают представители семейств куницеобразных и кошачьих. Именно поэтому Новосибирский зоопарк неофициально стал самым большим в мире “кошачьим” зоопарком.Во-первых, это «продукты» кедра – шишки, орешки, масло или деревянные изделия из этой породы. Также хорошим подарком станут украшения из камней самоцветов – горного хрусталя, лазурита, нефрита, яшмы – месторождениями которых богата Сибирь. Популярностью пользуются и изделия из, так называемого, бивня мамонта, хотя чаще всего это просто резьба по кости.В отличие от остальных мегаполисов у Новосибирска нет конкретного «отца-основателя» – ни своего Юрия Долгорукого, ни своего Петра НовосибирскПоначалу будущий город был обычным поселком строителей железнодорожного моста. Он мог бы оказаться временным и исчезнуть после окончания стройки, если бы не «коммерческая магия» места. Река, новенькая магистраль, удобный для застройки плоскостной рельеф – эти обстоятельства оказались очень соблазнительными для разнообразного коммерческого люда – лесоторговцев, ремесленников из окрестных сел, купцов и просто для искателей житейского счастья. Новосибирскdomina hotels новосибирск проституткиНоворожденный поселок замелькал на страницах «Нивы», а писали о нем в стиле Джека Лондона – восторгаясь суровой красотой природы и сладко пьянея от перспектив. Поначалу поселок звался Александровским, в честь императора Александра III, а к трехлетию получил имя в честь нового царя – стал Новониколаевским В 1897-м по мосту пошли первые поезда, В 1902-м поселок показал себя остальной России – московская типография Шерера и Набгольца, специализировавшаяся на открытках, выпустила набор с видами Ново-Николаевска. Но не только мельницами и зерновыми складами славился Ново-Николаевск. В 1909 году на Кабинетской (ныне Советской) улице построил первую типографию книготорговец Н. Литвинов. По меркам тогдашнего градостроения такое предприятие не просто обозначало статус города, но намекало на его блестящие перспективы.Особенно поражали воображение новониколаевцев офицерские дома с полноценными, «как в Питере», квартирами. Гулкие гранитные лестницы, брусчатка у крыльца, механические квартирные звонки с надписью «Повернуть», оконные фрамуги с осевым запорным механизмом, офицерский клуб с залом-ротондой и балюстрадой на антресольном этаже – эти несущественные на современный взгляд детали жителям юного города казались чудесами, дарами из дивного будущего.Новониколаевцы были людьми живого и солнечного нрава – они любили учиться, любили зарабатывать деньги, любили технические новинки и сопричастность большому миру. Город-ребенок жадно всматривался в чарующее мерцание культуры. Жители Ново-Николаевска умели себя развлечь. По-разному – и галантно, и попросту.Программа благотворительного бала была, как правило, более сложной, нежели у бала обычного – ее уплотняли достижениями клубной самодеятельности – песенными дивертисментами, гимнастическими этюдами. Гражданская война не предполагает церемонных политических дискуссий – оппонентов проще уничтожить, чем переубедить. Потому «восстановление порядка» в 1918 году наяву обернулось белым террором, унесшим большое количество жизней. А еще была холерно-тифозная зима с грудами трупов на заснеженных улицах… Градостроители 1920-х в равной мере уважали и утопистов эпохи Возрождения, и футуристические концепции своей поры. Потому в СССР создавалось сразу несколько городов-садов, «солнечных городов». Самым активным конкурентом Новосибирска в этом деле был Сталинград – город, тогда во многом похожий на Новосибирск масштабом и поворотами судьбы. Переделка театра в новом вкусе надолго затянула его пуск – до сентября 1941, а война отодвинула этот день еще на четыре года. В строй действующих театр вступил в триумфальном 1945-м. В послевоенном СССР Новосибирский театр оперы и балета был, пожалуй, самым знаменитым театральным зданием, деля этот статус с московским Театром Красной Армии. НовосибирскТретьему по количеству жителей городу России и столице Сибири свойственны те же проблемы, что и другим мегаполисам. При общем количестве людей вокруг нужно постараться, чтобы найти любовь и построить счастливые, долгосрочные отношения в этом крупнейшем городе Сибири. НовосибирскЗа Новосибирском закрепилась слава не только промышленного города, но и крупного образовательного центра страны. Сюда приезжают получать образование со всей Сибири. Новосибирским мужчинам можно только позавидовать – согласно данным Новосибирскстата каждая вторая жительница города до 30 лет имеет высшее образование. Столицу Сибири можно смело назвать одним из самых образованных городов страны.Пятидесятые и шестидесятые вообще прошли в Новосибирске под знаком юности: в Левобережье складывается большой анклав вузов, разбегаются вширь цветные пятна новых микрорайонов, начинает вещание местное телевидение – «главное искусство» той поры. А 1957-й дал городу уникальный элемент его судьбы и облика – Академгородок. Секс знакомства в Новосибирске, поиск партнеров для встреч и общения, знакомства для секса без обязательств в Новосибирске. В 1979-м в Новосибирске началось строительство метрополитена. Открытый в 1985-м году, он на долгое время стал единственным в зауральской части России. Пуск метро позволил реформировать структуру Новосибирска – Новосибирск Спустя еще пять лет, в ноябре 1908 г., согласно указу императора Николая II, обрел права города с полным городовым положением, т. е. получил право избирать свои Городскую думу, Городскую управу и иметь своего Городского голову. На протяжении ХХ столетия ни один из сибирских городов не мог состязаться с Новониколаевском (Новосибирском) в темпах своего развития, включая, в том числе, и рост численности городского населения.Согласно Городовому положению 1892 г. это означало, что Ново-Николаевск может отныне избирать собрание уполномоченных и городского старосту, в ведение которых будут переданы некоторые, далеко не самые важные вопросы местного самоуправления.

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús