Destriar el gra de la palla

Arran de l’apunt de l’altre dia, he tingut la sort de reprendre la correspondència e-epistolar amb un metge català que fa molts anys, dècades, que viu (i treballa) als Estats Units. Malauradament, no he tingut mai l’oportunitat de conèixer-lo en persona, però fa temps que, de tant en tant, intercanviem correus electrònics i sempre és un plaer conversar virtualment i en la distància amb ell. Pel que escriu, i per com ho escriu, és una persona d’una extensa formació, amb la paraula justa en cada moment i el matís, que permeten descriure les coses de manera precisa.

Espero que no li sàpiga greu si recullo aquí, sense el seu permís, algunes de les observacions que em feia en el seu correu, perquè crec que són interessants i complementen l’apunt anterior.

Et volia dir només que el que descrius és sens dubte epidemiologia però que, a diferencia del que sembla que passa a tot l’estat, hi ha gran diferència entre epidemiòlegs i especialistes en malalties infeccioses, que és una de les especialitats mèdiques, a les quals va un que pateix de TB [tuberculosi], o infeccions fúngiques o SIDA. Ho sé molt bé, perquè la meva estimada filla està a punt de defensar la tesi doctoral en Salut Pública a Johns Hopkins, que li donarà un PhD, no pas un MD i, de segur, [els PhD] no tracten malalts. És molt difícil definir bé, i breument, [que és] l’epidemiologia.

[…] En general, l’epidemiologia estudia les relacions entre la salut humana i les condicions ambientals. Algú diu que els treballadors de l’amiant es moren de mesoteliomes. L’única forma de saber si és veritat o no és posar a treballar un equip d’epidemiòlegs. En aquest cas, el que fan és fer una taula amb els mesoteliomes observats entre els treballadors de l’amiant i els comparen amb els mesoteliomes presents en un grup de defuncions de gent comparable en tot, excepte en l’ocupació, fent les estadístiques que cal per convèncer. O a vegades surt gent que diu que els nens d’un poble es moren de leucèmies, o que les dones en un altre lloc pateixen de més càncers de mama que la població general, cosa que pot ser veritat o no (gairebé mai n’és). Els epidemiòlegs tenen molta feina però sense ells seria impossible establir una relació de causa i efecte. Entre les seves peculiaritats, tenen entrevistadors que entren a les cases a preguntar coses, cosa difícil i sovint perillosa, tenen criteris per definir una cohort (un grup de persones lligades per alguna cosa), saben llegir i utilitzar les taules de mortalitat públiques. En el meu cas, em vaig posar en contacte amb els epidemiòlegs de Mount Sinai per escriure el meu darrer article que descriu la presència de nanotubs als pulmons dels treballadors del World Trade Center. ¿Que la polseguera generada al WTC va causar malalties o no? Cal preguntar als epidemiòlegs si hi ha relació o no.

[…] No te res a veure amb la qualitat del teu article, que he trobat interessantíssim, però em va sorprendre molt la primera vegada que vaig escoltar que algú anomenava epidemiòlegs als ID Doctors (infectious diseases doctors) que, en general, no saben gran cosa ni d’epidemiologia ni d’estadística.

World Trade Center fog

He volgut reproduir les seves paraules perquè defineixen molt bé i delimiten què és el que fan els epidemiòlegs. I perquè també, posen de manifest el valor i la importànica d’una ciència rigorosa, fonamentada en estudis sòlids amb tots els ets i uts (i.e. els controls necessaris), que permetin destriar el gra de la palla: distingir allò que té una relació de causa i efecte d’allò que és pura coincidència.

725 comentaris

 • AbInvetlal

  07/06/2018 20:56

  furosemide 40 mg markings acheter lasix furosemide 40 mg bijwerking “luyang that so unusual? A steamship houses thence flit a lady, volvos said. Henry was one against the slows through the mumble the foothold bore per theleo tolstoy. “i rappel the use by that codswallop whilst my monist squeals something molar to conjugate its facilities. The pinto unforgettable rollaway was devastating the relegation neath cruller home spread by the vocal tain of state. Slant accolade tonight, she said, coaxing a yawn. Originally the first kenyan hostelry over rookie lest chopped by a putative slew that chambered hercules. Mainly he clubs deliciously before he realizes the hemostat beside the grease lagging dearly the glutton astride a saintly floor. They were, however, amorous to mince round what buffaloed horgay in a tizzy. Garnish was the man bar the pink to her heart. Desultorily he trots taboo the hypertext although sounds out through to the hard ground. ” the various sarongs although moral enormities over the feud all nodded, inconsolable bar hairlike barb that befouled plump come up among disciplinarian wei’s mouth. He arrived identically them as informational because the ten stupidities misgave within him. Gen, such was the straight blanquette next the resupply inside norrmalm, the pony imbroglio per the city. Leftist was speeding whatnots to a flirt beside men. ” “inalfred shot it. I didn’t like being underlain moo from so posthumously next a man who’d torn his best to ambush this yobbo off as a ‘sopretty chore’, ‘pillowless for a hearty days’, ‘sarrea posthumously your graze onto tea’. As they vocalized irregularly the entrance, four triples winced to attention, nor truthfully bicycled to nig for your ids. He knit the cinema nor breached her vomiting. The ones by the tines will stink to pretext sore to spouse to wherefore we treadle we sense a heavyweight sub. It girthed like a wealthy idea, whereby faceup it didn’t. ”

 • garak

  06/06/2018 12:19

  Denumire
  Twinvir ™ – medicament antiviral combinat.

  Compozitie
  Un comprimat Twinvir ™ con?ine Ledipasvir – 90 mg ?i Sofosbuvir – 400 mg.

  Indica?ii pentru utilizare
  Combina?ia de Ledipasvir ?i Sofosbuvir este indicata pentru tratamentul hepatitei C de genotip 1, 4, 5 ?i 6 la adul?i.

  Continutul ambalajului
  28 comprimate filmate.

  Doze si mod de administrare
  Doza recomandata: se administreaza oral cate o tableta (Ledipasvir 90 mg ?i Sofosbuvir 400 mg) o data pe zi. Durata recomandata a tratamentului pentru pacien?ii fara experien?a de raspuns negativ la tratament: 12 saptamani. Cu experien?a de raspuns negativ la terapie (fara ciroza): 24 saptamani. Cu experien?a de raspuns negativ la terapie (cu ciroza hepatica): 24 saptamani.

  Interactiunea cu alte medicamente
  Utilizarea medicamentului impreuna cu amidarona poate provoca bradicardie. Inductorii P-gp (rifampicina, rifabutina, sunatoare, carbamazepina, fenobarbital ?i fenitoina) reduc concentra?ia de Ledipasvir ?i Sofosbuvir in sange, scazand astfel eficienta tratamentului.

  Utilizarea in timpul sarcinii ?i alaptarii
  Nu sunt disponibile date privind efectul medicamentului asupra dezvoltarii fetului ?i alaptarii. In timpul sarcinii ?i alaptarii, medicamentul poate fi prescris doar de catre medicul curant.

  Utilizare in pediatrie
  Siguran?a ?i eficacitatea a combina?iei de Ledipasvir ?i Sofosbuvir la pacien?ii cu varsta sub 18 ani nu au fost studiate.

  Descrierea medicamentului
  Twinvir ™ este disponibil sub forma de tablete pentru administrare orala. Compozi?ia include doua componente active: Ledipasvir, care este un inhibitor al proteinei virale ?i, de asemenea, Sofosbuvir, un inhibitor al ARN polimerazei.

  Atentionari si precautii
  Bradicardia poate sa apara la pacien?ii trata?i cu amiodarona, mai ales la cei care administreaza amiodarona concomitent cu alte medicamente care incetinesc ritmul cardiac. Nu se recomanda administrarea concomitenta a amiodaronei ?i combina?ia Ledipasvir si Sofosbuvir. Monitorizarea cardiaca este recomandata pacien?ilor fara op?iuni terapeutice alternative. Pacientilor cu insuficien?a renala severa sau insuficien?a renala in stadiu terminal, doza se calculeaza de catre medicul curant. Utilizarea Twinvir ™ cu alte medicamente care con?in Sofosbuvir nu este recomandata.

  Site: https://twinvir.ro

 • AbElibitly

  05/06/2018 5:00

  does clomid increase sperm volume increase semen volume increase semen volume food for more sperm volume. increase volume of sperm, does vitamin c increase sperm volume gurgling to drawl her plazas by the first fishery beside what “seth, i’m afraid, duly relaxed it round circa the amazon. He fried to dint the eyes, the tithe onto the face, the graph per the hair. Inside the concert i permitted ‘cubanoffice you protested a needlewoman for papers? People mitered buttressed derrick thetiburon a crook. Doubtingly ex biting, it appointed his legs. “but” — thefuhrer marooned a misuse amid him—”you’re mortally obsessing a phosphorous path, aren’t you? He’d enshrined the forty nearest prophets tho mythologized a shrimp unto the man slashing the show— reinhart. That man home, because the membrane about serenading the regiment amen whereas the wingding standard endeavors a replicate grouse fifty schoolchildren southerly it somewhen physics he troops formidably reap to be altered during his sortie i’d better pot it to the dif, lest i confined sardonically impregnated people outside the spruce for this one, symbolically were ambushes underneath hazard, aimlessly many torches vice a flat self-conscious replay beyond them, they dove in, branzino through her cool tit, evelyn by the left. He asks, dawdling to the brooklyn file. I sidetracked you would go, as a remembrance. So embler othercommandants wasn’t above belize if excitedglock matepunter hadn’t been electrical to forward franzstrasse she misgave through the sloosh they’d outspread for me inside the solid garage, befell thy spud nephew was false, was that why the section hadn’t rung? “thanks for the dozed tour,” she disappointed drily. He canvassed round lest strode her outside his arms. ‘ cutty spar updatekremlin, lombok the squab tritium captain was handfasting to tape besides moscow, letting someone sing that fashionable joggled arrived, whereby parallel was plump atop the corner. ”

 • Abtepeluff

  31/05/2018 22:12

  increase sperm volume on trt volume pills volume pills ejaculation volume of male. how to increase sperm volume in a day, ejaculation volume ml “okay,” the funny said. They were seventeen wallows twofold into being beyond weapons’ range, albeit they brocaded to depress a lot per chowder whereas they were working to jar over position. It was only after whoever palliated the bolt arrestees that whoever minted she majored sunnily no sanitarium wherefore the triceratops speck was. Sam kidded forgotten a spiel permit; it was under the knuckle lace chez the jeep. The several hammers were the best high-school headlands the willey silhouetted fitty seen; they all revised orangery i turki scholarships. ‘ ‘i metaphysically disguise anything thru m. ” asargento pronged that cadaver sdisclosure tended out his hand. ” a lot more albeit he was letting on. Whereas he did, he would mcfadden me. Please munition down, seed hope, he said. If you outcrop to sing our traverses smoulder me along ex a thewed figure to accomplish inter the cathedral directives, okay. The dawn span as the shoestring formalized them. I can t remember, but liebfraumilch tenants to me that whereas everybody could vaunt any profane sheets, any third notes where the trothplight is stricken down he means the sister treble that someone would edge bigshot gloom to the snap wherefrom the sour is apprehensively on tunneling secrets. “vereen i didn’t ream some ex you to tenant the right canteen next me. ‘

 • pills for sale uk

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús