Ara plou més?

Quan es parla del canvi climàtic i s’analitzen els futurs escenaris, en tots ells sembla que la temperatura experimentarà un ascens, en menor o major grau segons la interacció d’altres variables.

Però en relació a les precipitacions apareixen incerteses, depenent de la regió del planeta i de l’escenari escollit. En línies generals, una pujada de la temperatura podria comportar un augment de les sequeres però, a la vegada, també un increment de les precipitacions com a conseqüència d’una major evaporació.

En definitiva, no sabem que passarà amb les precipitacions durant les pròximes dècades però sí podem conèixer com s’han comportat en el passat més recent. Un equip d’investigadors, dirigit per la Universitat d’Extremadura, ha analitzat per primera vegada la freqüència de les precipitacions en tota la Península Ibèrica de 1903 a 2003. L’estudi, que ha utilitzat dades de precipitació diària en 27 estacions d’Espanya i Portugal, proporciona la primera avaluació a llarg termini dels canvis de la pluja en la Península Ibèrica.

Els resultats demostren que al llarg del segle XX el nombre de dies de pluja ha augmentat, tret de la zona del golf de Cadis i l’oest de Portugal. No obstant, les pluges són cada vegada menys intenses, excepte en aquestes dues zones.

L’estudi, que s’ha publicat al Journal of Geophysical Research-Atmospheres, recull sèries homogènies de precipitació al llarg del segle XX de forma global en tota la Península Ibèrica. L’equip d’investigació va avaluar les tendències en el nombre de dies de pluja estacional, els màxims i mitjanes estacionals de durada de períodes secs i la proporció estacional de cada categoria de pluja (total, lleugera, moderada, intensa i molt intensa).

La durada màxima de períodes secs disminueïx per a la major part d’observatoris sobre la Península al llarg de l’any, amb les mateixes excepcions de la zona occidental de Portugal i el golf de Cadis, on estan augmentant. Com a conseqüència, els esdeveniments plujosos estan cada vegada menys espaiats en la Península.

Els científics van dividir les dades en dos subperíodes: de 1903 a 1953, i de 1954 a 2003 per a analitzar amb més detall el comportament de les tendències. En el primer subperíode, els investigadors van observar una disminució gairebé generalitzada del nombre de dies de pluja a la tardor per a totes les categories de precipitació. Per al segon subperíode (1954-2003), van trobar un patró de comportament oposat: un augment del nombre de dies de pluja a la tardor per a totes les categories de precipitació, sobretot per a la total i lleugera. A la primavera, el nombre de dies de pluja va augmentar sobretot per a les categories de pluja total, moderada i intensa per al primer subperíode. Per al segon disminuïa lleument. A l’hivern, aquesta disminució era més clara.

Els investigadors assenyalen que analitzar un període llarg ajuda a veure el comportament de la pluja al llarg del segle. Però si s’analitzen subperíodes més petits dintre del període complet, es poden trobar comportaments contraris al global.

Cita bibliogràfica: Gallego, M.C.; Trigo, R.M.; Vaquero, J.M.; Brunet, M.; García, J.A.; Sigro, J.; Valente, M.A. “Trends in frequency indices of daily precipitation over the Iberian Peninsula during the last century” Journal of Geophysical Research-Atmospheres 116: D02109, 21 de gener de 2011.

Font d’informació consultada: SINC

1 comentari